התגבשות הדבש​

התגבשות הדבש הינה תהליך טבעי ואינה מעידה על קלקולו. כדי להחזיר את הדבש למצבו הנוזלי ניתן להשרות את צנצנת הדבש בכלי עם מים חמים.


דבש שלא חומם בתהליך האריזה מתגבש עם הזמן, כאשר הטמפרטורות הנמוכות בחורף מאיצות את ההתגבשות. התהליך נובע מהרכבו הכימי של הדבש ומהמצאות אבקת פרחים בתוכו. 


בניגוד לאמונות הרווחות בציבור, דווקא דבש שהתגבש מעיד שלפנינו מוצר טבעי. דבש שהתגבש יכול להישמר שנים מבלי להתקלקל. 


"צורת ההתגבשות נבדלת בין סוגי הדבשים השונים. לעיתים מתגבש הדבש לגרגירים - דמויי סוכר ולעיתים לממרח לבן.

ההתגבשות מתחילה כאשר הדבש נעשה "מעונן" ובהמשך הוא הופך למוצק.​